Kim jesteśmy?

Pismo_swDuszpasterstwo Absolwentów św. Benedykta z Nursji działa od marca 2013 r. przy Kolegiacie Św. Anny w Krakowie. Tworzymy wspólnotę osób dorosłych, które chcą pogłębiać swoją wiarę i dzielić się doświadczeniem wyniesionym z różnych grup katolickich. Łączy nas jedno: osoba Jezusa Chrystusa i wiara w Niego. Spotykamy się, by Go poznawać, pogłębiać z Nim naszą więź. Dzielimy się swoim doświadczeniem wiary w oparciu o Słowo Boże, staramy się czytać uważnie to, co mówi do nas Pan, będąc przy tym otwartym na nowe interpretacje i spostrzeżenia innych.

Wspólnie się modlimy, uczestniczymy w Eucharystii, adorujemy Pana.

Choć jesteśmy zapracowani, dbamy o ducha naszej wspólnoty przez uczestnictwo w różnych inicjatywach integracyjnych, jak spotkania w kawiarni, wyjścia na wydarzenia kulturalne, oglądanie filmu, wyjazdy w góry.

Nad formacją czuwa nasz duszpasterz, ks. Jacek Bernacik.

Ks. Jacek urodził się w 1988 r. Świecenia kapłańskie przyjął w 2015 roku. Jest zastępcą moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie i duszpasterzem przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie. W kapłaństwie bliskie są mu tematy nowej ewangelizacji, ruchów i wspólnot eklezjalnych i katechumentatu. W czasie wolnym najczęściej wybiera wędrówkę w góry i spotkania ze znajomymi.