Kim jesteśmy?

Pismo_swDuszpasterstwo Absolwentów św. Benedykta z Nursji działa od marca 2013 r. przy Kolegiacie Św. Anny w Krakowie. Tworzymy wspólnotę osób dorosłych, które chcą pogłębiać swoją wiarę i dzielić się doświadczeniem wyniesionym z różnych grup katolickich. Łączy nas jedno: osoba Jezusa Chrystusa i wiara w Niego. Spotykamy się, by Go poznawać, pogłębiać z Nim naszą więź. Dzielimy się swoim doświadczeniem wiary w oparciu o Słowo Boże, staramy się czytać uważnie to, co mówi do nas Pan, będąc przy tym otwartym na nowe interpretacje i spostrzeżenia innych.

Wspólnie się modlimy, uczestniczymy w Eucharystii, adorujemy Pana.

Choć jesteśmy zapracowani, dbamy o ducha naszej wspólnoty przez uczestnictwo w różnych inicjatywach integracyjnych, jak spotkania w kawiarni, wyjścia na wydarzenia kulturalne, oglądanie filmu, wyjazdy w góry.

Nad formacją czuwa nasz duszpasterz, ks. Michał Dziedzic.

Ks. Michał pochodzi z Krakowa – Nowej Huty, od maja 2013 r. jest kapłanem Archidiecezji Krakowskiej. Po święceniach rozpoczął pracę w parafii w Zakopanem, obecnie jest wikariuszem w Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Na co dzień katecheta w krakowskich liceach: V i XLII.
– Staram się otwierać na działanie Ducha Świętego, który – jak mocno ufam – prowadzi mnie i uzdalnia do stojących przede mną nowych zadań, a z których będę musiał zdać Panu Bogu sprawę. Motywacją dla mnie są słowa św. Jana od Krzyża, patrona mojego seminaryjnego rocznika: “Pod wieczór życia będą Cię sądzić z miłości”.