Nasz patron

Benedykt_smallWspólnocie Duszpasterstwa Absolwentów przyświeca postawa św. Benedykta z Nursji, patrona Europy, który kierował się dewizą „Ora et labora” – módl się i pracuj. Staramy się znajdować jak najwięcej czasu dla Pana Boga w naszym codziennym zabieganiu i nieustannie pracujemy – przede wszystkim nad sobą i własnym rozwojem duchowym. Tworzymy i angażujemy się w Duszpasterstwo Absolwentów, aby żyć zgodnie z tą zasadą.

Polecenie się opiece św. Benedykta

Najłaskawszy Ojcze Benedykcie, nauczycielu i przewodniku mnichów, nadziejo i pomocy wszystkich, którzy całym sercem zwracają się do Ciebie, polecam się pokornie Twojej opiece.

Przez zasługi Twojego świętego życia strzeż mnie od wszystkiego, co zagraża mojej duszy i uproś mi łaskę szczerej pokuty, abym ze skruchą opłakiwał moje grzechy, którymi tak często zasmucałem mojego Pana, Jezusa Chrystusa, godnego wszelkiej miłości.

Daj, abym mógł godnie czcić i chwalić Ciebie, sługę Boga, wzbogaconego łaskami i darami Ducha Świętego.

Proszę, wstawiaj się za mną u Boga, aby mi darował moje winy, zachował mnie w dobrym i nie dopuścił, bym się od Niego oddalił, a po śmierci raczył mnie przyjąć do grona swoich wybranych w niebie, abym wraz z Tobą i wszystkimi świętymi mógł się Nim radować przez wszystkie wieki wieków.

Amen.