Podążaj z nami

Duszpasterstwo Absolwentów św. Benedykta z Nursji tworzą osoby w wieku postudenckim, zaangażowane w rozwijanie swojej duchowości: szukające Boga, chcące rozważać Jego Słowo i to Słowo wcielać w codzienność człowieka pracującego. Jeśli pragniesz kroczyć z nami taką ścieżką, chcesz ubogacić naszą wspólnotę swoją osobą, wnieść największą wartość – tę, którą sam jesteś – przyjdź do nas.

Aby dołączyć do naszej grupy trzeba być w wieku postudenckim (od 24 lat) i chcieć włączyć się w budowanie wspólnoty przez systematyczne zaangażowanie.

Co robimy?

Dzielimy się tym, co mówi do nas Bóg przez Pismo Święte, w ramach formacji rozważamy katechezy, a raz w miesiącu adorujemy Najświętszy Sakrament. W wybrany wtorek i niedzielę danego miesiąca uczestniczymy we wspólnotowej Eucharystii.

Chcesz do nas dołączyć?

Nasza wspólnota jest otwarta na nowe osoby, które mają możliwość dołączenia do nas kilka razy w roku.

W sprawie dołączenia do nas prosimy o kontakt pisząc e-maila na adres: absolwenci.kolegiata@gmail.com.